Meldingskaart Gebouwen

Velden met * zijn verplicht.

Met een meldingskaart kunt u problemen signaleren aan de gemeente.

Identiteit
Gelieve een telefoonnr. of gsm nummer in te vullen.
Omschrijf het probleem
 

Meer info

Vragen aan de gemeente om actie te ondernemen in bepaalde situaties, worden niet beschouwd als klachten maar als meldingen.

Met een meldingskaart kunt u problemen signaleren aan de gemeente. Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Bij eenvoudige zaken zal een gemeentepersoneelslid de melding ter plaatse verifiëren en ofwel onmiddellijk oplossen, of op korte termijn. Soms worden zaken gecombineerd met andere gelijkaardige taken en in de planning opgenomen. Bij iets ingewikkeldere zaken gaat vaak een beslissing van het College of van de Gemeenteraad vooraf. Indien in de eerste maand geen uitvoering kan gebeuren, wordt teruggekoppeld.

Gaat het om een probleem dat door een andere organisatie moet opgelost worden, dan sturen we de melding door naar de bevoegde instantie.

LCP