Lokaal Overleg Kinderopvang

Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

LCP