Lokaal Overleg Kinderopvang

De raden worden in de loop van 2019 hersamengesteld. Van zodra dit gebeurd is, wordt de samenstelling aangepast. Tot zolang, blijft vorige samenstelling gepubliceerd.

Heb jij interesse om aan te sluiten op deze raad, dan kan u zich via het e-formulier tot 20 oktober kandidaat stellen.

We zoeken: partners voor kwalitatieve opvang van jonge kinderen

  • Je bent betrokken bij de opvang van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) in Oostkamp en wil graag meewerken aan de uitbouw en het optimaliseren van het aanbod in onze gemeente.
  • Ook belanghebbenden (ouders, afgevaardigden van scholen, organisatoren van buitenschoolse activiteiten, Gezinsbond, oppasdiensten,…) kunnen een belangrijke inbreng doen in deze raad.

 

LCP