Lokaal Overleg Kinderopvang

Doelstellingen van deze raad:

  • Adviseren van het lokaal bestuur bij de opmaak en uitvoering van het beleidsplan kinderopvang
  • Adviseren over de uitbouw van en meewerken aan het optimaliseren van het kinderopvangaanbod in onze gemeente.
  • Netwerking en overleg tussen alle belanghebbenden inzake kinderopvang (ouders, afgevaardigden van scholen, organisatoren van buitenschoolse activiteiten, Gezinsbond, oppasdiensten,…)
LCP