Leren zwemmen: privé zwemlessen

Inhoud

Privé lessen zijn mogelijk tijdens de uren van het publiek zwemmen en kunnen enkel rechtstreeks tussen de lesgever en deelnemer afgesproken. 

Enkel vooraf geregistreerde privé lesgevers kunnen zwemles geven in zwembad De Valkaart.

Voorwaarden

  • Er mag aan slechts 1 leerling tegelijk zwemles gegeven worden. 
  • Zorg er bij de planning van de lessen voor dat de lessen niet starten op het openingsuur, maar ten vroegste 15 minuten na het openingsuur. Zowel lesgever als deelnemer moeten zich nog kunnen omkleden. 
  • de lesgevers meldt zich aan  met een geldig toegangsbewijs (zonder beurtenkaart of abonnement wordt een ticket aangekocht)
  • ingeval een wachtrij aan de kassa, respecteert ook de lesgever de wachtrij.  Er is geen voorrang op de wachtrij noch voor de privé lesgevers noch voor de ouders.
  •  kinderen worden voor de les opgehaald door de lesgever in de kleedkamers 3 & 4  en na de les ook terug gebracht naar de kleedkamers 3 & 4.Tijdens de les kan de ouder niet wachten  in de zwemhal of omkleedruimtes      
  • Ouders hebben toegang tot de groepskleedkamer 3 & 4 en respecteren de schoenvrije zone.   De ouder  wacht  in de kleedzaal  tot de lesgever het kind ophaalt aan het begin van de les en terugbrengt op het einde van de les. 
  • Enkel de redders van het zwembad kunnen zwembrevetten uitreiken en toezien op het brevetzwemmen. Privé lesgevers zijn hier niet voor bevoegd.
  • de lesgevers communiceren deze afspraken duidelijk aan de ouders voor de eerste les.