Leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen

Inhoud

De gemeente is sinds 1 januari 2010 verplicht om het register van leegstaande gebouwen en woningen bij te houden. Een woning staat leeg als ze gedurende 1 jaar niet bewoond is. Een gebouw staat leeg als het gedurende 1 jaar meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet gebruikt is.

Sinds 2017 is het aanpakken van verwaarloosde panden eveneens een gemeentelijke taak. In het register van verwaarloosde panden staan woningen en gebouwen die uiterlijk ernstige gebreken vertonen.

Indien een pand zowel leegstaand als verwaarloosd is, is het mogelijk dat een pand op beide registers terecht komt.

Als de woning of het gebouw op 1 januari gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister of het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen, moet hierop een belasting betalen.

Voorwaarden

Leegstand

 • Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de bestemming.
 • Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de functie.
  Let op: een gebouw gelegen op een perceel dat minstens 500m² groot is, wordt beschouwd als een leegstaand bedrijfsgebouw.

Verwaarlozing

Een woning of een gebouw is verwaarloosd wanneer uit een technisch verslag blijkt dat de woning of het gebouw meer dan 15 punten scoort. Het aantal punten wordt bepaald door de graad van verwaarlozing van het dak, de dakelementen, het gevelvlak, de gevelelementen en het buitenschrijnwerk.

Let op: een bedrijfsgebouw gelegen op een perceel dat minstens 500m² groot is, wordt beschouwd als een verwaarloosd bedrijfsgebouw.

Procedure

Onderzoek en opname in het register

 1. Onderzoek naar vermoedelijke leegstand of verwaarlozing door Wonen en Omgeving van de gemeente.
 2. Een administratieve akte tot vaststelling leegstand of verwaarlozing wordt gestuurd naar de zakelijk gerechtigden.
 3. Het pand wordt opgenomen in het register van leegstand of verwaarlozing.
 4. Mogelijkheid tot beroep tegen opname in het register.

Schrapping uit het register

 1. Verzoek tot schrapping door een zakelijk gerechtigde (volle eigenaar, houder recht van opstal of erfpacht, of vruchtgebruiker).
 2. Onderzoek schrappingsverzoek door Wonen en Omgeving van de gemeente.
 3. Een woning of gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als kan aangetoond worden dat deze gedurende zes opeenvolgende maanden voor de overeenkomstige functie werd gebruikt of als de woning of het gebouw werd gesloopt.
 4. Een woning of gebouw wordt uit het register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt als uit het nieuw technisch verslag blijkt dat het pand minder dan 15 strafpunten scoort.
 5. Schrapping uit het register.

Regelgeving

 • Administratief reglement op de vaststelling leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven.
 • Gemeentelijk belastingreglement op de leegstand, op de verwaarlozing, op de ongeschikte en op de onbewoonbare woningen.