Leefloon

Inhoud

Wie geen of niet genoeg inkomen heeft, kan een leefloon aanvragen. Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van je gezinssituatie.

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • In België verblijven.
 • Meerderjarig zijn of minderjarig maar door het huwelijk meerderjarig zijn verklaard, zwanger zijn of kinderen ten laste hebben.
 • Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen.
 • Geen inkomen hebben of een inkomen lager dan het leefloonbarema.
 • Werkbereid zijn, tenzij je kan aantonen waarom dit voor jou niet kan.
 • Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Deze financiële hulp staat niet alleen. Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van je terug. Zo zal het OCMW je begeleiden naar een opleiding of naar een job die bij je past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Procedure

 • Neem telefonisch of via mail contact met ons op.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.
 • Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist of je een leefloon krijgt of niet.
 • Ten laatste 30 dagen na je aanvraag volgt een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart en (eventueel) documenten inzake verblijfsvergunningen.
 • Bewijzen van alle bestaansmiddelen van alle gezinsleden (bv. loonfiche, uittreksels van je bankrekening …).

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je gezinssituatie. Er bestaan drie categorieën:

 1. Samenwonende persoon
 2. Alleenstaande persoon
 3. Persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind)

Er wordt ook rekening gehouden met al bestaande inkomsten.

Bedragen van het leefloon zowel op maandbasis als jaarbasis kan je terugvinden via de website van POD Maatschappelijke Integratie.