Laatste fase van de nutswerken in de Schooldreef van start op maandag 9 januari

Gepubliceerd op donderdag 5 jan 2023 om 18 uur

Welke werken worden uitgevoerd? 

Net voor het jaareinde '22 werden de drinkwaterleiding, de gasleiding, elektriciteitsleidingen en de kabels voor nieuwe openbare ledverlichting vernieuwd.

Op maandag 9 januari start de laatste fase van de nutswerken. Dan worden deze nieuwe aangelegde leidingen in gebruik genomen en aangesloten op de woningen.

Wanneer vinden deze werken plaats? 

De werken starten op maandag 9 januari en worden zonder onvoorziene omstandigheden eind februari afgerond. Bij slecht weer schuift de timing op. 

Waar wordt er gewerkt en welke impact is er op het verkeer? 

  • In de Schooldeef:
    • Om de werken in de Schooldreef veilig en vlot te laten verlopen, zal er in de Schooldreef eenrichtingsverkeer zijn, met rijrichting Kortrijksestraat, ook voor fietsers. De rijrichting is bepaald in functie van het werfverkeer voor de bouwwerken op de hoek met de Kortrijksestraat.
    • De eigenaar van site ’t Boldershof stelt zijn parking ter beschikking voor de aannemer, waar hij een groot deel van het materiaal kan stockeren. Hierdoor blijft (enig) parkeren in de Schooldreef mogelijk.
  • Ook ter hoogte van de Hogedreef worden gedurende een 2-tal weken nutswerken uitgevoerd:
    • Verkeer in de Kapellestraat richting Stationsstraat blijft mogelijk. Maar om de werken vlot en veilig uit te voeren, kan het zijn dat het verkeer soms even moet wachten tot de kraan de baan kan vrijmaken.
    • De parkeerplaatsen in de Hogedreef blijven bereikbaar. De paaltjes halfweg de Hogedreef zijn weggenomen zodat de parkeerplaatsen bereikbaar zijn vanuit de Stationsstraat.

Meer info? 

Gedetailleerde info over de werken is terug te vinden in bewonersbrief (zie hieronder bij downloads en bedeeld in week van 2 januari).