Ruddervoorde | Werken aan kruispunt naar E403

Projectbeschrijving

Vanaf 19 april 2022 tot aan het zomerbouwverlof 2022 wordt er gewerkt aan het kruispunt Zedelgemsestraat-Sijslostraat. Het kruispunt wordt heringericht om een vlottere doorstroming te bekomen en om het veiliger te maken voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor de fietsers

 • Het verkeer op het kruispunt zal na de werken geregeld worden met verkeerslichten.
 • Het wordt een conflictvrij kruispunt. Dit wil zeggen dat fietsers (na druk op de knop) groen krijgen en het rood wordt voor alle gemotoriseerd verkeer.
 • De middeneilanden worden weggenomen. Er komt een nieuwe fundering en nieuwe verharding op het kruispunt.
 • In de Zedelgemsestraat komen 2 lange sorteerstroken om verkeer richting Waardamme en Ruddervoorde te splitsen wat de doorstroming ten goede komt.
 • De rijweg en de fietspaden in de Zedelgemsestraat krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Gevolgen voor het verkeer tijdens de wegenwerken

Het kruispunt moet tijdens de volledige duur van de werken afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. 

 • De E403 is dus vanaf 19 april 2022 tot aan het zomerbouwverlof 2022 niet bereikbaar vanuit Ruddervoorde, enkel van aan kant Veldegem.
 • De Zedelgemsestraat en Bietenveldstraat zijn met de (vracht)wagen enkel bereikbaar van aan kant Veldegem.
 • De Bietenveldstraat is afgesloten voor autoverkeer. Enkel tractors en (brom)fietsen kunnen passeren.

Hoe Ruddervoorde bereiken?

Verkeer op E403 voor + 3,5 ton:

 • Komende van Brugge: omleiding via E40 naar afrit Oostkamp. Men rijdt via de Kortrijksestraat naar Ruddervoorde.
 • Komende van Kortrijk: afrijden in Lichtervelde. Men rijdt via de Westkantstraat naar Ruddervoorde. 
 • Er komen borden op de E403 en E40 over bereikbaarheid van Ruddervoorde
 • Wie toch afrijdt in Ruddervoorde wordt terug naar autosnelweg geleid.

Verkeer op E403 voor - 3,5 ton 

 • Afrit Ruddervoorde via Veldegem

Verkeer van Loppem

 • - 3,5 ton: wordt omgeleid via Oostkamp. Men rijdt via de Kortrijksestraat naar Ruddervoorde.
 • + 3,5 ton: via E40 naar afrit Oostkamp  

Bereikbaarheid van de woningen en handelszaken in de werkzone in de Zedelgemsestraat:

 • Met de wagen bereikbaar van aan de kant van de E403. 
 • Met de fiets kan men de woningen steeds bereiken. Op sommige momenten, afhankelijk van de aard van de werken, zal dit met de fiets aan de hand moeten.
 • Het doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via de Bietenveldstraat.

Hoe Waardamme bereiken?

Verkeer op E403 voor + 3,5 ton:

 • Komende van Brugge of Kortrijk: omleiding via E40 naar afrit Oostkamp. Men rijdt via de Kortrijksestraat naar Waardamme.

Verkeer op E403 voor - 3,5 ton 

 • Naar E40 afrit Oostkamp. Via Kortrijksestraat naar Waardamme.
  of
 • Afrit E403 Ruddervoorde via Veldegem en Ruddervoorde naar Waardamme

Verkeer van Loppem

 • - 3,5 ton: wordt omgeleid via Oostkamp. Men rijdt via de Kortrijksestraat naar Waardamme.
 • + 3,5 ton: via E40 naar afrit Oostkamp 

Bereikbaarheid E403 vanaf het zomerbouwverlof 2022

 • Vanaf zomerbouwverlof 2022 is de E403 terug bereikbaar via de Sijslostraat kant Ruddervoorde. De Sijslostraat aan de kant van Waardamme is dan nog onderbroken (Klik hier voor meer info over de werken in de Sijslostraat)
 • Vanaf kerstverlof 2022 is E403 terug bereikbaar vanuit Waardamme Veldhoekstraat. 

Gevolgen voor centrum Ruddervoorde

Om de bedrijven in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en het centrum van Ruddervoorde bereikbaar te houden, wordt er gedurende de werken aan het kruispunt plaatselijk vrachtverkeer toegelaten in het centrum van Ruddervoorde. Er is geen andere oplossing. Het aantal vrachtwagens zal zich beperken tot plaatselijke bedieningen gezien de oprit E403 niet bereikbaar is. 

In het belang van de verkeersveiligheid worden extra maatregelen genomen:

 • Tijdelijk 30 km/uur in Sint-Elooisstraat en Sijslostraat (tussen  de Zandstraat/Leitemolenstrat en de Kanunnik Andriesstraat).
 • Er is een veilige alternatieve fietsroute voorzien. Dit wordt aangeduid ter hoogte van de Zandstraat en Kanunnik Andriesstraat. Je vindt de route bij de downloads.

Heb je vragen hierover?

Neem gerust contact met de medewerkers van de gemeente. Ze helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

Updates

 • Zedelgemsestraat open voor verkeer!

  vrijdag 24 juni 2022
  Goed nieuws: het kruispunt naar de E403/Zedelgem is open voor het verkeer voor wie van Ruddervoorde komt.
  foto Zedelgemsestraat open voor verkeer!

  Waarom heb je 10 weken moeten omrijden? 

  • Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. De verkeerslichten zorgen ervoor dat, na een druk op de knop, alle fietsers groen hebben en het andere verkeer rood, ook wel vierkantgroen genoemd. 
  • Om de doorstroming vlotter te maken door het plaatsen van verkeerslichten en de aanleg van twee lange afslagstroken. Eenmaal de Sijslostraat, kant Waardamme, afgewerkt is (einde 2022), zal de programmatie van de lichten bijgesteld worden.

  Nog uit te voeren: het fietspad is nog niet gemarkeerd wegens defect aan de machine. De aannemer werkt dit af in de week van 27 juni. 

  Dank aan alle weggebruikers die een andere route hebben moeten volgen en aan de bewoners en handelszaken in de werkzone voor het begrip voor de hinder.

  De vrachtwagensluis in het centrum van Ruddervoorde is terug actief en de max. toegelaten snelheid in de Sint-Elooisstraat en Sijslostraat is zoals vóór de werken opnieuw 50 km/uur (30 km/uur ter hoogte van de Markt).
   
  Vanuit Waardamme is het kruispunt vanaf eind 2022 bereikbaar, na de vernieuwing van de Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en de Zedelgemsestraat. De Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en Loppem zou klaar moeten zijn tegen Pasen 2023.
   
  Wil je meer info over de werken in de Sijslostraat? Neem dan hier een kijkje www.oostkamp.be/sijslostraat.

  Heb je vragen? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Kruispunt Zedelgemsestraat eerder klaar dan gepland

  dinsdag 14 juni 2022
  Niet alleen in Moerbrugge lopen de werken vlotter dan voorzien, ook de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer in de Zedelgemsestraat zullen eerder klaar zijn.
  foto Kruispunt Zedelgemsestraat eerder klaar dan gepland

  Als alles vlot blijft gaan en het blijft goed weer, zullen de werken klaar zijn tegen vrijdag 24 juni (in plaats van half juli) en kan de weg opengesteld worden voor het verkeer. Vanaf dan kan men vanuit Ruddervoorde terug via de Zedelgemsestraat richting E403 en Veldegem. 

  Volgende werken moeten nu nog gebeuren:

  • Aanleg van de lussen in de toplaag asfalt. Die lussen detecteren het verkeer en zorgen voor de rood/groen-regeling. Om de verkeerslichten te programmeren, mag er absoluut geen verkeer over rijden.
  • Aanleg van de voetpaden
  • Aanbrengen van de wegmarkeringen en plaatsen van de verkeersborden

  De werken om de Sijslostraat te vernieuwen (richting Loppem) zitten ook op schema. Het deel van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat zal, zonder onvoorziene zaken, afgewerkt zijn tegen de kerstvakantie.

  Ben je op zoek naar specifieke info over de riolerings- en wegenwerken in de Sijslostraat? Neem dan hier een kijkje www.oostkamp.be/sijslostraat.

  Heb je vragen? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • E403 niet bereikbaar vanuit Ruddervoorde vanaf dinsdag 19 april | Wegenwerken in Sijslostraat kant Waardamme

  dinsdag 12 april 2022
  Het zal even op de tanden bijten zijn want de werkzone is afgesloten voor het verkeer. Je krijgt er evenwel een (fiets)veilige en comfortabele weg voor in de plaats. Om de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers te beperken, worden beide projecten samen opgestart, op dinsdag 19 april 2022.
  foto E403 niet bereikbaar vanuit Ruddervoorde vanaf dinsdag 19 april | Wegenwerken in Sijslostraat kant Waardamme

  Gevolgen voor het verkeer

  Het kruispunt Zedelgemsestraat/Sijslostraat en de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zijn afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

  Van dinsdag 19 april 2022 tot zomerbouwverlof 2022:

  • De E403 is niet bereikbaar vanuit Ruddervoorde, enkel van aan kant Veldegem.
  • De Zedelgemsestraat en Bietenveldstraat zijn met de (vracht)wagen enkel bereikbaar van aan kant rotonde E403.
  • De Bietenveldstraat (onverharde weg) is afgesloten voor autoverkeer. Enkel tractors en (brom)fietsen kunnen passeren. 
  • Centrum Ruddervoorde
   Om de bedrijven tussen het kruispunt Zedelgemsestraat en centrum van Ruddervoorde bereikbaar te houden voor zwaar verkeer, wordt tijdens de duur van de werken zwaar verkeer toegelaten in het centrum. Het aantal vrachtwagens zal zich beperken tot plaatselijke bedieningen gezien de oprit E403 niet bereikbaar is. Dit is de enige, haalbare oplossing om deze bedrijven bereikbaar te houden. Dit vraagt om extra maatregelen om de verkeerssituatie veilig te houden voor bewoners en fietsers. In het centrum  van Ruddervoorde wordt de snelheid verlaagd tot 30 km/uur en voor de fietsers wordt een alternatieve veilige fietsroute uitgestippeld om hen zoveel mogelijk weg te halen uit de doortocht. 
  • De woningen en handelszaken in de Sijslostraat (Waardamme) blijven bereikbaar voor het bestemmingsverkeer.

  Blijf lokaal winkelen

  De handelszaken in de werfzone van de Sijslostraat blijven bereikbaar. Vanuit welke kant dit het gemakkelijkste is, hangt af van de ligging van de zaak en van de werken die op dat moment aan de gang zijn. Neem voor je bezoek met hen contact op. Ze zullen je graag verder helpen.

  Heb je vragen?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be
   
  Meer info over de werken: 
   

Foto's

 • Fasering werken kruispunt en werken Sijslostraat.png
 • Kaart alternatieve fietsroute werken kruispunt E403.png
 • Kruispunt Zedelgemsestraat
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer
 • Aannemer: Tyberghien
 • Startdatum: dinsdag 19 april 2022
 • Einddatum: vrijdag 15 juli 2022
LCP