Kruispunt Kapellestraat blijft toegankelijk tijdens nutswerken Schooldreef

Gepubliceerd op donderdag 8 dec 2022 om 10:42 uur

De voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Schooldreef zijn volop bezig en zitten voorlopig op schema. De eerste fase wordt zonder onvoorziene omstandigheden half december afgerond. 

De meeste werken worden in de Schooldreef zelf uitgevoerd, maar er zijn ook werkzaamheden in de dichte omgeving van de Schooldreef, onder andere ter hoogte van het kruispunt Schooldreef/Kapellestraat.

De afspraak met de aannemer is dat de Kapellestraat niet volledig afgesloten wordt voor het verkeer en dat ook de Hogedreef toegankelijk blijft via de Kapellestraat. De aannemer houdt zich hier zo goed mogelijk aan, maar moet de werken uiteraard ook vlot en veilig kunnen uitvoeren. In de praktijk is het dus mogelijk dat het verkeer soms even moet wachten tot de kraan de baan vrij kan maken. We danken je alvast voor je begrip en geduld! 

Tip! Maak altijd oogcontact met de kraanmachinist zodat je veilig kan passeren.