Klusjesdienst en tuinonderhoud

Inhoud

Voor kleine herstellingen of onderhoudsklusjes aan of rond je woning en tuin, kan je hulp krijgen van de klusjesdienst vzw Sobo.

Waarvoor kan je beroep doen op deze diensten:

Binnenshuis :

 • afwassen van plafonds
 • behangen van een kamer
 • klein schilderwerk
 • allerhande kleine herstellingen
 • opruimen van zolder, kelder, bergplaats
 • afval naar containerpark brengen
 • montage van meubelen
 • kleine verhuizingen

Buitenshuis :

 • reinigen van dakgoten en afvoerputjes
 • ontgroenen en inoliĆ«n van tuinmeubilair
 • sneeuwvrij maken van jouw voetpad
 • algemeen tuinonderhoud, maaien gazon, snoeien hagen, opruimen van bladeren

Voorwaarden

Voor iedereen die een oplossing zoekt voor het uitvoeren van klussen waarvoor men geen hulp van andere professionelen vindt. Hierbij wordt voorrang gegeven aan senioren, langdurig zieken, mensen met een beperkt inkomen of mensen in een tijdelijke probleemsituatie.

Je geniet sociaal tarief indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.

Procedure

Je neemt contact op met de klusjesdienst vzw Sobo.

 • Rechtstreeks nummer klusdienst Sobo: 050 152 540
 • Algemeen nummer Sobo Ruddervoorde: 0490 564 260
 • Aanvragen via klus@sobo.be.
 • Uitbating: Sint-Elooisstraat 92, 8020 Ruddervoorde
 • Maatschappelijke zetel: Pathoekeweg 9 A7, 8000 Brugge
 • BTW-nr: BE 863423427
 • Bankrekeningnummer Belfius BE93 7785 9356 3667

Kostprijs

Klusjesdienst:

omschrijving

prijs in EUR excl. btw 21%

 
1 werkuur gewoon tarief per werknemer

25,39

 
1 werkuur sociaal tarief per werknemer

10,00

 
kost machine en brandstof per machine en per begonnen uur

5,93

 

milieu- en afvalvergoeding: forfait per rit naar het containerpark, per 1/6 deel van een aanhangwagen. 

kost volle aanhangwagen

bij grotere hoeveelheden brengt SOBO de werkelijke kosten van afvalverwerking na weging en de tijd nodig om te lossen in rekening.

5.93

35,58

 

Voor de meeste werken bedraagt de btw 21%. Voor klussen aan woningen die ouder zijn dan 10 jaar is onder bepaalde voorwaarden het verlaagd tarief van 6% van toepassing.

Het sociaal tarief is van toepassing als je rechthebbende bent van de verhoogde tegemoetkoming bij jouw mutualiteit. Door een klevertje van de mutualiteit voor te leggen kunnen we nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.