Kinderopvang in Oostkamp moet sluiten

Gepubliceerd op dinsdag 20 dec 2022 om 09:42 uur

update 20/1/2023:

De uitbaatster heeft bezwaar ingediend tegen de sluiting van de crèces De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje. De onafhankelijke Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers heeft 75 dagen de tijd om het bezwaarschrift te behandelen en doet daarna uitspraak. Intussen mogen de crèches openblijven en gaat de uitbaatster aan de slag om de situatie zo goed mogelijk in orde te brengen.

bericht 20/12/2022:

De gemeente Oostkamp is gisteren (19/12) geïnformeerd door het Agentschap Opgroeien dat een voorziening voor kinderopvang in Oostkamp op 19 januari 2023 zal worden gesloten. Het gaat om de locaties Sneeuwwitje en De zeven dwergjes (in totaal 68 opvangplaatsen). Net zoals de gemeente zijn ook de ouders hierover gisteren op de hoogte gebracht. De gemeente gaat in overleg met het Agentschap Opgroeien om het dossier te bespreken en te kijken wat moet gebeuren en wat de gemeente kan doen. 

De gemeente Oostkamp was niet op de hoogte en is de afgelopen periode ook niet geïnformeerd dat er problemen waren of dat er mogelijks een sluiting zou volgen. Belangrijk te vermelden is dat het niet om een onmiddellijke sluiting gaat (dus geen zgn. ‘opheffing van de vergunning bij dringende noodzakelijkheid’). De uitbater kan tegen deze beslissing een bezwaar indienen en dan wordt de datum voor sluiting uitgesteld.

Er is contact genomen met het kabinet van de bevoegde minister om te bekijken wat de gemeente precies kan doen. Er wordt een overleg met het Agentschap Opgroeien gevraagd om het dossier te kunnen bespreken. De gemeente volgt de situatie nauwgezet op en bekijkt de komende dagen wat de mogelijkheden zijn.

Jan de Keyser, burgemeester: “Het was geen prettig nieuws dat we gisteren kregen, noch voor de uitbaters en werknemers van de kinderopvang noch voor de betrokken ouders. We begrijpen dat er veel onrust en onduidelijkheid is. Als gemeente gaan we in overleg met het Agentschap Opgroeien om het dossier te bespreken en te kijken wat de gemeente kan doen. We hopen dat deze situatie snel uitgeklaard kan worden. Want kinderopvang is belangrijk in onze maatschappij. Ik wil langs deze weg een hart onder de riem steken van iedereen die in de sector werkt en dit met hart en ziel doet.”