Internationale stedenband: Oostkamp ontvangt delegatie uit Benin

Gepubliceerd op donderdag 16 nov 2023 om 16:03 uur

Tussen 14 november en 20 november ontvangt gemeente Oostkamp een week lang een delegatie van 6 mensen uit de gemeente Comé uit het West-Afrikaanse Benin. Het bezoek wordt georganiseerd in het kader van een nieuwe stedenband die voorbereid wordt tussen de twee lokale besturen. 

Een stedenband met het Zuiden

Het gemeentebestuur is al even bezig met de opstart van een nieuwe stedenband. De zoektocht naar een partner leidde in juni 2023 naar het West-Afrikaanse land Benin waar het lokaal bestuur Comé met een sterke kandidatuur het vertrouwen won.

Een internationale samenwerking met een partner uit het Globale Zuiden is een mooie aanvulling voor het lokaal mondiaal beleid. Bedoeling is om van collega-tot-collega kennis uit te wisselen om het lokaal bestuur in beide regio’s te versterken. Elk lokaal bestuur heeft dezelfde uitdagingen, al verschilt de context. Om mondiale uitdagingen aan te pakken, moet je durven verder kijken dan je eigen context.

Een stedenband biedt ook veel ontmoetings- en contactkansen voor Oostkampenaren. Onder de samenwerking tussen twee lokale besturen kunnen diverse projecten ontstaan.

De gemeente krijgt hiervoor de komende jaren een jaarlijkse subsidie van 15.000 euro van de provincie West-Vlaanderen en trekt zelf jaarlijks 20.000 euro uit om een stedenband op te richten en te onderhouden.

Info over de gemeente Comé

Comé is een gemeente met +/- 100.000 inwoners in het Zuiden van Benin, West-Afrika. De gemeente is qua oppervlakte ongeveer 2 keer zo groot als Oostkamp. De officiële taal in Benin is het Frans. Diverse etnische groeperingen hebben daarnaast vaak een eigen taal en cultuur. De economie van Comé bestaat voornamelijk uit visserij en landbouw. Maar er is ook een ziekenhuis, gezondheidscentra, basis- en secundair onderwijs, een sportstadium …

Delegatie uit Comé

De delegatie uit Comé bestaat uit 6 personen:

  • ADANHOKPE Bernard, burgemeester van de gemeente Comé
  • BONI TESSI Djaloud, uitvoerend secretaris van de gemeente Comé
  • ANATO Brillant, voorzitter commissie voor samenwerking en internationale betrekkingen
  • AMEGNONNAN Epiphanie, voorzitter Commissie economische en financiële zaken
  • ANANI Houessouvi Ruffin, voorzitter van de commissie Sociale, Culturele en Sportzaken Sport
  • DRAMANE Akim, ontwikkelings- en planningsambtenaar

Zij komen voor Comé hun nieuwe partnerstad Oostkamp ontdekken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan inhoudelijke uitwisseling. Er zijn al enkele grote lijnen uitgezet waarrond kan samen gewerkt worden (jongeren, vrouwen, landbouw, klimaat…). We werken toe naar concrete acties voor de komende jaren.

Burgemeester Coffi Bernard Adanhopke:

“De gemeente Comé is erg enthousiast om een samenwerking tot stand te brengen via een internationaal partnerschap met de gemeente Oostkamp. We hopen dat deze relatie een wisselwerking wordt tussen beide gemeenten en ten dienste zal staan ​​van onze twee bevolkingsgroepen op sociaal, cultureel, onderwijs- en jeugdgebied, het milieu, de SDGs en ten slotte de ontwikkeling van de lokale economie. “

Burgemeester Jan de Keyser:

“ Dit bezoek van onze nieuwe partnerstad is de volgende stap in een mondiale samenwerking. We moeten als gemeente verder durven kijken dan onze eigen gemeente-, provincie- of landsgrenzen. We zijn ervan overtuigd dat we door ervaringen uit te wisselen met organisaties, het bestuur, verenigingen, scholen … uit Comé, er op veel vlakken stappen kunnen gezet worden voor onze gemeente. We kijken dan ook uit naar toekomstige en duurzame projecten, die deze week wellicht een eerste aanzet zullen krijgen.”