Inname openbaar domein | doorlopende vergunning voor aannemers en nutsmaatschappijen

Vraag een doorlopende vergunning aan

Inhoud

Een doorlopende vergunning is een toelating om gedurende maximum 1 kalenderjaar openbaar domein in te nemen voor het uitvoeren van volgende werken:

 • huisaansluitingen
 • wegmarkeringen
 • onderhoud verkeerslichten
 • groenonderhoud
 • opruimen zwerfvuil
 • dringende onvoorziene werken

Dergelijke vergunning wordt enkel gegeven aan:

 • nutsmaatschappijen
 • aannemers die werken uitvoeren in opdracht van nutsmaatschappijen
 • aannemers die in opdracht van de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Procedure

Inname openbaar domein langs een gemeenteweg

Je dient de aanvraag minstens 15 werkdagen voor de eerste aanvangsdatum van het kalenderjaar  Ieder nieuw kalenderjaar moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

Inname openbaar domein langs een gewestweg

Je moet ook je aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, district Brugge (311), Koning Albertlaan 293, 8200 Brugge.

De gewestwegen in Oostkamp zijn:

 • A. Rodenbachstraat
 • Brugsestraat tussen A. Rodenbachstraat en Gaston Roelandtsstraat
 • Gaston Roelandtsstraat
 • Gruuthuselaan
 • Kapellestraat tussen Europaplein en E40
 • Kortrijksestraat tussen Siemenslaan en Zwevezele
 • Proosdijstraat
 • Siemenslaan
 • Sijslostraat tussen Sint-Elooisstraat en Zedelgemsestraat
 • Sint-Elooisstraat
 • Sint-Michielsestraat
 • Zedelgemsestraat

Kostprijs

Het afleveren van de vergunning is gratis.