Zien we jouw kunst straks in het hart van Hertsberge?

Gepubliceerd op maandag 29 apr 2024 om 09 uur

Kandidatuur indienen

In de dorpskern van Hertsberge wordt momenteel een nieuwe polyvalente zaal gebouwd ter vervanging van zaal ’t Bulscampvelt. Deze zaal wordt het nieuwe kloppende hart van het dorp. Naast de polyvalente zaal, waar verenigingen activiteiten kunnen organiseren, is dit ook de nieuwe thuis van de lokale Chiro en van de kinderopvang. De naam voor de zaal werd gekozen door de Hertsbergenaren zelf. Het is dezelfde naam geworden als de vroegere zaal: ’t Bulscampvelt, een mooi voorbeeld dat Hertsberge zijn tradities koestert. 

Als kers op de taart in de vernieuwde dorpskern, zal de gemeente er ook een kunstwerk voorzien. Er wordt hier gekozen voor een kunstwerk van een lokale kunstenaar om de artistieke creativiteit in de eigen gemeente te benadrukken en te stimuleren. Ben je een kunstenaar wonende in 8020, dan nodigen we je uit om een voorstel in te dienen voor dit project. Misschien prijkt jouw kunst straks in het hart van Hertsberge?! 

Het kunstwerk moet in de buitenruimte komen, bij voorkeur in de ‘binnentuin’ (zone binnen de gaanderij), maar er kan eventueel ook een andere locatie buiten worden voorgesteld (zie het plannetje bij Downloads).

Voor dit project is maximum 20.000 euro voorzien (btw en plaatsing inbegrepen).

Technische gegevens en realisatie

  • Je stelt een of meerdere van jouw kunstwerken (bestaand werk of op korte termijn leverbaar) voor.
  • Het kunstwerk zal buiten in de publieke ruimte staan en moet hierop dus ook voorzien zijn (qua gebruikte materialen, weerbestendig, niet fragiel …).
  • Het kunstwerk moet passen in en bij het nieuwe complex (en/of een link hebben met Hertsberge).

Jurering van de ingediende voorstellen

Een jury zal uit de voorgestelde werken één kunstwerk kiezen. Deze jury beoordeelt zowel de kwaliteit (technisch en artistiek) als de inpasbaarheid op de site.

Concreet vertaald wordt in de quotering van de ingediende voorstellen volgende verdeelsleutels gehanteerd:

  • Artistiek voorstel en kwalitatief aanbod: 50%
  • Inpasbaarheid op de site/link met Hertsberge: 30%
  • Duurzaamheid en houdbaarheid: 20%

Concrete timing en planning

  • Eind april – begin mei: gericht aanschrijven kunstenaars + algemene oproep.
  • Vrijdag 14 juni: deadline om werk(en) in te dienen.
  • Tweede helft juni: jurering van de ingediende voorstellen. De jury stelt één kunstwerk aan het College van Burgemeester en Schepenen voor.
  • Na de toewijzing worden de concrete afspraken met de gekozen kunstenaar gemaakt.

Extra bepalingen

Betalingstermijn: maximum 30 dagen na het voorleggen van de factuur.

Schrijf je in ten laatste op vrijdag 14 juni

Stel je kandidatuur via het digitaal loket. Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 juni 2024.