Gezonde gemeente in samenwerking met Logo Brugge-Oostende

Inhoud

In 2013 heeft de gemeente Oostkamp het charter 'Gezonde Gemeente' ondertekend. Na een positieve evaluatie werd dit verlengd tot en met 2024. Het charter verbindt ons ertoe om mee te zorgen voor een gezonde omgeving, toegankelijke zorg -en welzijnsvoorzieningen, een veilige omgeving en een gezond klimaat.

Om dit doel te bereiken werken we samen met Logo Brugge-Oostende vzw en samen met haar netwerkpartners. Zo kunnen we ook beroep doen op het expertisecentrum Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs (VAD) en de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Via preventie, sensibiliseren, informeren en concrete acties werken we per maand rond de belangrijkste gezondheidsthema’s.  

De maandelijkse thema's zien er als volgt uit:

 • Januari: gezonde voeding
 • Februari: alcohol en drugs
 • Maart: gezonde mond
 • April: gezonde ouderen
 • Mei: tabak
 • Juni: bewegen
 • Juli/augustus: gezonde publieke ruimte
 • September: omgaan met kanker
 • Oktober: geestelijke gezondheid
 • November: gezondheid en milieu
 • December: eenzaamheid 

Naast deze maandelijkse thema's is er steeds aandacht voor preventie in het kader van bevolkingsonderzoeken (baarmoederhalskanker, borstkanker, darmkanker ...)

Beslissingsdocument