Gemeenteraad keurt bijkomend budget goed voor nieuwe zaal Hertsberge

Gepubliceerd op vrijdag 20 jan 2023 om 09:53 uur

De gemeente Oostkamp plant om een nieuwe zaal te bouwen in Hertsberge, een noodzakelijke vervanging van zaal ’t Bulscampvelt, maar waar ook de Chiro Jongens en Chiro meisjes onderdak krijgen en waarin een nieuwe ruimte voor de kinderopvang voorzien wordt. In 2021 werd het concept vastgelegd en in 2022 werd dit architecturaal verder uitgewerkt. In het najaar van 2022 werd het dossier opgestart voor het aanstellen van een aannemer. Zoals verwacht in deze economische tijden ligt de kostprijs hoger dan de initiële raming. Ook de bewuste keuze om extra in te zetten op CO2-reducerende en energiebesparende maatregelen draagt bij in de meerkost die nu voorligt. Voor de gemeente is dit echter een belangrijk project waardoor – mede dankzij de stabiele financiële toestand van de gemeente – beslist kan worden om toch door te gaan.

Het voorziene budget bedroeg 3.240.000 euro. Met de bijkomende duurzaamheidsinvesteringen en de gevolgen van de huidige economische situatie, komt de uiteindelijke kost bij de aanstelling van een aannemer neer op 4.700.000 euro. Omdat hiervoor bijkomende kredieten voorzien moeten worden, moest de Gemeenteraad zich hierover uitspreken vooraleer een aannemer aangesteld kan worden. Dit gebeurde op de Gemeenteraad van januari.

De gemeente bekijkt compenserende maatregelen om de financiële impact te milderen, zoals het inbrengen in de S-Divisie van Farys, waardoor er voor de polyvalente zaal in een BTW-omgeving gewerkt zou kunnen worden. En ook het perceel waarop nu het gebouw van de Chiro meisjes staat, zal op termijn verkocht worden.

Jan de Keyser, burgemeester: “Er is veel veranderd sinds de start van dit project. Niet alleen de inflatie en duurdere grondstoffen, maar ook de behoefte aan nog duurzamere maatregelen spelen een rol. De extra kost is hoog, dat steken we niet onder stoelen of banken. Net als elke goede huisvader moeten we daarom per project oordelen of de investering nog in verhouding staat tot het doel van het project. En moeten we uiteraard ook kijken of onze financiële toestand dit kan dragen. Dat is gelukkig het geval! Voor de lokale gemeenschap is dit een echt verbindend project. Het komt ook tegemoet aan een reële nood, ook voor de dagelijkse werking van de school. Ook het feit dat dit project een duurzame oplossing biedt voor vele nieuwe generaties, zorgt ervoor dat we dit werk ook echt willen uitvoeren.”