Gemeenteraad beslist over procedure voor aannemer nieuwe polyvalente zaal Hertsberge

Gepubliceerd op donderdag 15 sep 2022 om 16:36 uur

De gemeente Oostkamp is volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge. De huidige zaal ’t Bulscampvelt voldoet niet meer aan de normen en renovatie is niet verantwoord. Na de uitwerking van het ontwerp is de volgende stap het aanstellen van een aannemer. Op 15 september worden de lastvoorwaarden, plaatsingsprocedure en raming hiervoor goedgekeurd. De raming wordt geschat op 2,5 miljoen euro (excl. btw) en de opdracht zal gegund worden via de openbare procedure. Intussen loopt ook een participatietraject waarbij de Hertsbergenaren zelf de naam van het nieuwe complex mogen kiezen.

Een polyvalente zaal is belangrijk voor het sociale leven in een dorpskern. Omdat de oude zaal niet meer voldoet, wordt gekeken voor een nieuwe zaal. Die moet een gelijkaardig doel dienen: plaats geven voor het lokale verenigingsleven, de school, de kinderopvang … In 2021 werd Buro Bauer Architectuur als architect aangesteld. De ontwerpen zijn nu volledig finaal en kan de bouwvergunning aangevraagd worden en een aannemer aangesteld worden. De start van de werken is voorzien voor voorjaar 2023, om te kunnen afwerken in 2024.

Over het ontwerp:

Aansluitend op de kerk komt een open gaanderij, richting polyvalente zaal en richting pastorie. Ze doet denken aan een klassieke, open kloostergang. Zo worden de aparte gebouwen met elkaar verbonden, én wordt een sfeervol binnenplein gecreëerd.

De inplanting van de lokalen en de verbindingen ertussen zorgen voor een ruimtelijke openheid naar de omgeving én creëren ook nieuwe, aantrekkelijke buitenlocaties.

Het nieuwe complex biedt naast de polyvalente zaal ook onderdak aan de kinderopvang en de Chiro. De jongens- en meisjeschiro krijgen elk een apart lokaal en hebben een gemeenschappelijk ingesloten dakterras op de eerste verdieping.

Er werd van bij het begin gekozen voor een polyvalente zaal. Dit is een zaal waar je allerhande activiteiten kan organiseren. Maar dat houdt ook in dat het geen gespecialiseerde zaal kan zijn met een sportvloer en belijning. Dat is de keerzijde van de medaille. Hetzelfde geldt voor andere activiteiten. Wie echt een specifieke inrichting nodig heeft, kan daarvoor in andere gemeentelijke lokalen terecht. Er is naast de bar met frigo’s, werkblad en spoeltafel ook een aparte ruimte met de nodige aansluitingen voor catering.  

De grote lijnen van de buitenaanleg zijn meegenomen in het ontwerp. De verfijning en de aanleg maken deel uit van een apart dossier.

Naam van de nieuwe zaal:

Het wordt een zaal voor de lokale bevolking. Daarom willen we samen met de lokale bevolking die naam vastleggen. Deze zomer konden de Hertsbergenaren hun suggestie indienen. Een werkgroep, bestaande uit leden van de erfgoedraad en de cultuurraad, maakte een eerste selectie en voegde nog aan extra suggestie toe. Op die 10 namen zullen de inwoners dit najaar kunnen stemmen.