Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur

Datum bekendmaking vrijdag 26 mei 2023
Datum besluit donderdag 25 mei 2023

De gemeente stelt de eigen culturele en sportinfrastructuur ter beschikking van de verenigingen voor het organiseren van hun vergaderingen, evenementen,…Gezien de kostprijs voor het oprichten en onderhouden van deze infrastructuur is het aangewezen dat de gemeente een vergoeding voor het gebruik van deze infrastructuur vraagt.

Daarnaast staat TMVW in voor de exploitatie van de sportinfrastructuur in Oostkamp. Hiervoor gelden afzonderlijke tarieven.

Het reglement en de tarieven die u hier kan downloaden, gelden vanaf 1 juni 2023.