Gemeentelijk retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken, op het verkrijgen van een afschrift van bestuursdocumenten en op het verstrekken van inlichtingen

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

Identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, reispassen, rijbewijzen worden aangevraagd bij de gemeente, maar niet door de gemeente zelf aangemaakt. De kaarten worden gemaakt door de FOD Binnenlandse Zaken en aan de gemeenten geleverd. De aanmaakkosten worden door de FOD gefactureerd aan de gemeenten. De gemeenten kunnen deze kost, verhoogd met een retributie, vervolgens door rekenen aan de burger.

Daarnaast wordt een retributie gevraagd voor het huwelijksceremonieel dat op bepaalde dagen wordt georganiseerd. Tenslotte wordt ook een retributie gevraagd voor de afgifte van een aantal administratieve documenten en inlichtingen, en voor de afgifte van bestuursdocumenten al dan niet in het kader van openbaarheid van bestuur.

Het reglement dat u hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.