Gemeentebestuur Oostkamp schrijft opdracht uit voor ondergrondse publieke parking in het centrum van Oostkamp

Gepubliceerd op donderdag 16 jun 2022 om 16:22 uur

De gemeente Oostkamp is al lang op zoek naar oplossingen voor een publieke ondergrondse parking voor langparkeren in het centrum van de gemeente. Dit zou een oplossing zijn om de kern van het centrum toch bereikbaar te houden voor langparkeerders én minder wagens in het straatbeeld te hebben. Dit zou meteen ook de hefboom zijn voor een kwalitatieve herinrichting van de Schooldreef. De kans dient zich nu aan met de bouwplannen van bouwonderneming Christiaens op de hoek van de Kortrijksestraat met de Schooldreef. Daarin wordt immers een ondergrondse parking voorzien, waar potentieel een deel publieke parkeerplaatsen zouden kunnen komen. Om hierin te kunnen samenwerken moet een overheidsopdracht uitgeschreven worden, die nu aan de Gemeenteraad voorgelegd wordt.

De herinrichting van de Schooldreef is iets wat al lang op de planning staat. De straat – pal in het centrum – kan voor het centrum van Oostkamp zoveel meer betekenen dan de parking die ze nu is. Dit sluit ook aan bij de visie uit het masterplan voor het centrum Oostkamp dat vorig jaar uitgewerkt werd. Een centrale publieke ondergrondse parking zou meteen heel wat bekommernissen oplossen voor een kwalitatieve herinrichting van de Schooldreef.

Om dit te kunnen realiseren, wordt een overheidsopdracht uitgeschreven. Daarin zijn de voorwaarden waaraan de publieke parking moet voldoen uitgewerkt zodat voor alle partijen duidelijk is wat verwacht wordt. Het principe is dat de aangestelde firma de parking ontwerpt en aanlegt. De gemeente koopt dan de parkeerplaatsen aan tegen de vaste forfaitaire prijs die uit de ingediende offerte blijkt. Die prijs zal eerst nog door onafhankelijke experts afgetoetst worden met de markt of die voldoende marktconform is.

Jan de Keyser, burgemeester: “Met het Masterplan Oostkamp hebben we toekomstgerichte krachtlijnen uitgetekend. We moeten echter nu ‘operationeel’ aan de slag. Deze vertaalslag noemen we “ ’t Centrumplan “. Daarin is de Schooldreef de eerste belangrijke werf. Om bereikbaarheid van het kernhandelsgebied nog sterker te maken, en anderzijds meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing (water), ontmoeting, beleving en veiligheid (vooral voor de zwakke weggebruikers) willen we minder stilstaande auto’s boven het maaiveld. Een oplossing is zondermeer een ondergrondse parking. Door dit te combineren met een private bouwontwikkeling willen we de (financiële) impact beperken. Slim samenwerken is het uitgangspunt. Doel is om een kwaliteitsvolle ondergrondse parking gratis aan de gebruikers aan te bieden. We starten alvast de procedure op en hopen dit operationeel af te ronden tegen zomer 2024. “