Gemeente verhoogt jaarlijkse toelage aan MUG-heli

Gepubliceerd op vrijdag 18 nov 2022 om 08:30 uur

De gemeente Oostkamp voorziet al lang een jaarlijkse toelage aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH), die onder andere de MUG-helikopter uitbaat. De Gemeenteraad besliste in november 2022 om de toelage verder op te trekken zodat de MUG-heli levensreddende acties kan blijven verzekeren, zonder meerkost voor de patiënt.

Het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) is een provinciale vzw die werd opgericht in 1973. Het IMDH baat de alom gekende MUG-helikopter West-Vlaanderen uit en organiseert EHBO-opleidingen op maat voor het brede publiek. Dankzij het Provinciebestuur West-Vlaanderen, de gemeentebesturen en sponsoren uit de bedrijfswereld, kan deze door de overheid erkende MUG-helikopter operationeel blijven. De MUG-helikopter ontvangt tot op heden geen federale overheidssteun.

De gemeentelijke toelage bedroeg tot 2021 0,35 euro/inwoner en werd met ingang van 2022 verhoogd tot 0,50 euro/inwoner. Het is de ambitie van de MUG-helikopter om verder zijn levensreddende activiteiten te kunnen verzekeren zonder meerkosten voor de patiënt, die in dergelijke situatie niet kan kiezen via welke weg hij geholpen wordt. Het IMDH is vragende partij, daarin ondersteund door de gouverneur, om de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage te verhogen naar 0,60 euro/inwoner. Voor Oostkamp, met zo’n 24.000 inwoners, komt dit neer om een jaarlijkse bijdrage van 14.400 euro of 2.400 euro meer dan vorig jaar. Dit werd voorgelegd aan de Gemeenteraad van Oostkamp op 17 november 2022.