Gemeente Oostkamp vraagt aan AWV om de verkeersdoorstroming op het afrittencomplex E40 te onderzoeken en aan te pakken.

Gepubliceerd op vrijdag 19 jan 2024 om 11:45 uur

De verkeersdoorstroming aan de afrit van de E40 verloopt de laatste tijd minder vlot. Op vraag van de gemeente zoekt het Agentschap Wegen en Verkeer met de hoogste prioriteit naar oorzaak en oplossing. 

Sinds het najaar van 2019 zorgen de verkeerslichten aan de afrit op de E40 in Oostkamp voor een hogere verkeersveiligheid, zowel voor het verkeer op de E40 dat de afrit neemt als voor de fietsers richting Oostkamp. De gemeente stelde evenwel vast dat de verkeersdoorstroming aan deze afrit de laatste tijd minder vlot loopt, met als gevolg dat er op het rechterrijvak op de E40 filevorming ontstaat. Dit is een gevaarlijke verkeerssituatie. De gemeente ging in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder, om te zoeken naar de oorzaak en een oplossing te vinden. AWV bevestigt de ernst van de situatie en behandelt dit dossier met de grootste prioriteit.

Intussen zijn de lichten gecontroleerd. Deze werken goed. De verkeerscamera’s zijn gericht op het afrittencomplex om de verkeerssituatie in beeld te brengen.  De politie is ingeschakeld om de situatie op de gewestweg in kaart te brengen en controle uit te voeren op het naleven van de verkeersregels langs de gewestweg.

Via een gecoördineerd overleg tussen de verkeerscel van het Agentschap Wegen en Verkeer, politie en gemeente wordt met de grootste prioriteit gezocht naar een oplossing. Wordt vervolgd.