Gemeente Oostkamp krijgt 500.000 euro subsidie van Vlaanderen voor de herinrichting van de Schooldreef

Gepubliceerd op donderdag 15 dec 2022 om 17:48 uur

De gemeente Oostkamp krijgt een subsidie van 500.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voor het project herinrichting Schooldreef. Dit project werd ingediend voor de subsidieoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’. Oostkamp is 1 van de 31 gemeenten die financiële steun krijgen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verduurzamen van de bereikbaarheid van de kern.

Doelstelling van de subsidie Duurzame bereikbaarheid van de kernen.

Met de subsidie-oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ wil de Vlaamse overheid de gemeenten aanzetten om na te denken over de gewenste rol van buurten en kernen, de diversiteit aan stakeholders, meerdere modi, parkeren, enz. Er zullen buurten zijn waar men bezoekers wil aantrekken (dus met concentraties van handelsactiviteiten en andere publiekstrekkers) versus zones waar men bezoekers wil vermijden of waar men onnodige verplaatsingsafstanden kan vermijden door activiteiten te weren (in vergelijking met andere locaties). Daar waar men bezoekers wil aantrekken, rijst de vraag hoe die daar moeten geraken en hoe ze zich binnen die zone moeten verplaatsen. Van kernen met een groot potentieel voor funshopping mag verwacht worden dat ze inzetten op bereikbare randparkings, verkeersvrije of verkeersluwe straten en pleinen enz., terwijl kernen die het meer moeten hebben van combinatieverplaatsingen vermoedelijk andere maatregelen moeten nemen. De ruimtelijke lay-out van een buurt en de functionele identiteit ervan moeten elkaar versterken.

Dit sluit naadloos aan bij het doel van de vernieuwing van de Schooldreef.

Bij de vernieuwing van de Schooldreef worden meerdere doelstellingen verenigd. Van de straat zelf wil de gemeente een rustige woonstraat maken, een woonerf met parkgevoel, waar je ook gezellig door kan wandelen of even rusten. Aan de kant van de Kortrijksestraat komt een autovrij plein met mogelijkheid voor horeca en ontmoeting of activiteiten. Dit plein sluit aan bij de kern van het handelscentrum van Oostkamp en creëert er rust en beleving voor wie er wil funshoppen. Via de uitnodigende groene straat kan je als trage weggebruiker ook comfortabel doorsteken richting Kapellestraat.

Omdat de Schooldreef tot voor kort eigenlijk meer een parking was dan een straat, moest er ook een oplossing komen voor de wagens. Want bereikbaarheid is cruciaal voor het Oostkampse handelscentrum. En daar wil de gemeente blijvend op inzetten. Toch wil de gemeente geparkeerde wagens waar mogelijk uit het straatbeeld weren. De samenwerking met de private bouwontwikkeling op hoek Schooldreef / Kortrijksestraat om er een gezamenlijke ondergrondse parking in te richten was dan ook een unieke kans. De gemeente zal hier 2 verdiepingen van aankopen die ingericht worden als gratis publieke parking voor wie langer in het centrum wil vertoeven. Daarnaast wordt ook het Shop&Go-parkeren in het centrum herbekeken om tot een optimale mix te komen.

Naast al deze doelstellingen zet Oostkamp met de vernieuwing van de Schooldreef ook heel hard in op duurzaamheid. Zo wordt er maar liefst 1.600 m² verharding weggenomen en vervangen door groen, waardoor meer waterinsijpeling mogelijk is. Daarnaast biedt de groenaanplant ook meer koelte in de zomer en brengt die meer zuurstof in het centrum. Deze nieuwe groene as in het centrum sluit aan op de Hogedreef en trekt zo het dreefeffect op een hedendaagse manier door van de ring tot in het centrum. Ideaal voor trage weggebruikers.

Door de mix van functionaliteiten op een slimme manier bijeengebracht in het ontwerp, kwam dit project in aanmerking voor de subsidie Duurzame bereikbaarheid van de kernen van VLAIO. De subsidie bedraagt maar liefst 500.000 euro.

Van uitdagingen over Masterplan tot concrete projecten in ‘t Centrumplan.

De herinrichting van de Schooldreef is dan ook een project waar het hele masterplan dat uitgewerkt werd voor de toekomst van het centrum van de gemeente in samenkomt. In het masterplan werd gezocht hoe Oostkamp een antwoord kon bieden op de uitdagingen waar het centrum voorstaat. Het is het kompas voor de toekomstige ontwikkelingen in het centrum. Deze worden nu stap voor stap gerealiseerd binnen wat we het Centrumplan noemen.

Wat zijn dan die uitdagingen in het centrum van Oostkamp:

  • Hoe kan dichterbij elkaar wonen samen gaan met een kwalitatieve leefomgeving?
  • Hoe kunnen we zorgen voor een vlotte mobiliteit en voldoende ruimte voor de trage weggebruiker?
  • Hoe zorgen we dat de behoeften van een bloeiend lokaal handelscentrum gecombineerd kunnen worden met de noden van de bewoners?
  • Hoe creëren we ruimte voor water & groen en ook voor ontmoeting?

Deze uitdagingen zijn voor Oostkamp niet anders dan voor de rest van de wereld. Maar er werd gekeken hoe we er kunnen mee omgaan in onze gemeente. Hiervoor werd samen met diverse studiebureaus een masterplan opgemaakt.

De oplossingen vallen onder 4 domeinen:

  • Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de Kortrijksestraat-Brugsestraat.
  • Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementen, waardevolle gevels koesteren, zorgen voor kwalitatieve bouwprojecten.
  • Handelsactiviteit: gevarieerd en kwaliteitsvol winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio met blijvende aandacht voor bereikbaarheid.
  • Duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen (van Shop&Go-plaatsen tot langparkeren), minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat/Brugsestraat, autoluw centrum en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.

De komende jaren zal de gemeente actief inzetten op projecten om deze oplossingen uit te bouwen. Dit door eigen projecten, maar ook door in te spelen op opportuniteiten (zoals de ondergrondse parking) of door andere partijen te stimuleren ook te stimuleren hierin mee te stappen.

Jan de Keyser: “Op zo’n anderhalf jaar tijd krijgt de Schooldreef een heuse metamorfose met extra ruimte voor comfort, sfeer en beleving voor alle gebruikers. We zijn heel dankbaar voor deze subsidie. Niet enkel omwille van de extra financiële injectie - die in deze tijden uiteraard meer dan welkom is -, maar zeker ook voor de bevestiging en het geloof in toekomstgerichte projecten. Want ook in crisistijden blijft het belangrijk dat een overheid vooruit blijft denken en acties onderneemt voor de toekomst. En dat is niet altijd even evident. Ook de keuze voor een kunstwerk in de publieke ruimte sluit daarbij aan. Want ook kunst dreigt in crisistijden op de achtergrond te geraken. Dank dus aan het kabinet Jambon voor de 100.000 euro die ons de kans geeft te investeren in kwaliteitsvolle kunst in de publieke ruimte en aan kabinet Brouns voor de 500.000 euro subsidie voor het project Schooldreef en voor de kans op professionele begeleiding van de Profploef. Hiermee kunnen we samen Oostkamp centrum op de kaart blijven zetten als een bruisende winkelbestemming voor de regio Brugge-Zuid.”   

Thema's