Gemeente Oostkamp koopt site B-Post aan

Gepubliceerd op vrijdag 26 mei 2023 om 10:30 uur

De site op de hoek Stationsstraat / Gruuthuselaan, waar vroeger de kantoren van B-Post gevestigd waren, vormt samen met de voormalige gemeentelijke werkplaats een mooie hoek met potentieel voor een bouwontwikkeling. Omdat deze zone het best in zijn geheel bekeken wordt én omdat de gemeente voorwaarden wil koppelen aan de ontwikkeling van deze hoek, wil de gemeente de site van B-Post overkopen. De gemeente vindt een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het centrum belangrijk. Door de site nadien zelf te verkopen, kan de gemeente bij die verkoop voorwaarden opleggen. Zo is er de garantie dat de toekomstige ontwikkeling op een goeie, toekomstgerichte manier gebeurt, met aandacht voor de impact op de omgeving.

Wanneer een site zoals die van B-Post verkocht wordt aan een bouwpromotor, is er vooral aandacht voor zoveel mogelijk wooneenheden. Rendabiliteit blijft uiteraard ook nu belangrijk, maar de gemeente werkt aan een projectplan waar een aantal extra voorwaarden gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de site. Aandacht voor kleinere woonentiteiten, geen grote / hoge bouwvolumes, doorsteken tussen de bouwblokken, een binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes, behoud van het oude schoolgebouw zijn een aantal elementen die moeten bijdragen aan een hedendaagse kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van de buurt. Deze aspecten worden intussen verder uitgewerkt en als voorwaarden gekoppeld aan een latere verkoop van de gehele site. De gemeente laat zich hiervoor begeleiden door een studiebureau met aandacht voor kwaliteit van de omgeving.

Om dit te kunnen realiseren, moet de gemeente dus eerst de hele site verwerven. De aankoop van de site Stationsstraat 154 werd op 25 mei goedgekeurd door de Gemeenteraad. De kost voor deze aankoop bedraagt 876.200 euro. Pas nadat de verkoop rond is, kan de procedure starten voor een verkoop onder voorwaarden. Er wordt gestreefd de verkoop van de volledige site (onder voorwaarden) rond te hebben tegen de zomer van 2024.

PaintBall Oostkamp, die nu in de voormalige gemeentelijke gebouwen gevestigd is, kan op de site blijven tot eind augustus 2024. De overeenkomst is voor die periode verlengd.

Masterplan en woonontwikkelingen?

De site B-Post is een van de strategische sites die in het masterplan Oostkamp centrum aangeduid waren. In dat masterplan werden oplossingen gezocht voor een aantal tendensen. Dit op het vlak van duurzaamheid, mobiliteit, klimaatverandering ... Maar ook op het vlak van wonen. Het aantal mensen die alleen wonen zal immers blijven stijgen. Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen.

Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra:

  • -       Dichter bij elkaar wonen laten samengaan met een kwalitatieve leefomgeving, niet enkel voor de bewoners, maar ook voor de ruimere buurt.
  • -       Ruimte voorzien voor groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering. 
  • -       Plekjes voorzien voor ontmoeting en ontspanning.
  • -       Minder (zichtbare) wagens, ten voordele van meer kwalitatieve ruimte.
  • -       Nieuwe vormen van (samen)wonen mogelijk maken.
  • -       Zoeken naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden.

In het masterplan voor centrum Oostkamp onderzocht de gemeente samen met specialisten hoe we dit kunnen realiseren. De gemeente heeft immers slechts een beperkte impact op de woningmarkt. Toch zoekt Oostkamp naar wat wél kan. De eerste stap was een duidelijke visie ontwikkelen. Die moet goed gekend en gecommuniceerd zijn naar projectontwikkelaars. Daarnaast wil de gemeente ook de kansen benutten die zich aandienen én het goeie voorbeeld geven waar mogelijk, zoals nu bij de site B-Post.

Thema's