Gemeente legt strikte en te controleren voorwaarden op in convenant voor wedkantoor

Gepubliceerd op vrijdag 17 feb 2023 om 11:08 uur

Gemeente Oostkamp heeft een convenant opgemaakt voor de uitbating van een wedkantoor in de Sijslostraat. Een convenant is een soort van afsprakennota die wordt afgesloten tussen de uitbater van het wedkantoor en het gemeentebestuur. Sinds de invoering van nieuwe wetgeving rond wedkantoren in 2021 kan een lokaal bestuur via een convenant uitbatingsvoorwaarden formuleren voor wedkantoren op haar grondgebied. Deze voorwaarden moeten goed gemotiveerd worden. Ze geven de gemeente meer inspraak en slagkracht en beogen ook het beschermen van jongeren en andere kwetsbare groepen tegen nadelige effecten van gokken. De exploitatievergunning wordt door de Kansspelcommissie verleend. Het convenant werd op 16 februari goedgekeurd op de Gemeenteraad 

De uitbater van het benzinestation in de Sijslostraat heeft al sinds 2013 een vergunning voor het organiseren van kansspelen in zijn shop. Aan deze vergunning kunnen geen gemeentelijke voorwaarden gekoppeld worden. De federale wetgeving op kansspelen is recentelijk strenger geworden waardoor de uitbater de shop heeft gesloten en bij de Kansspelcommissie een vergunning wil aanvragen voor de uitbating van een wedkantoor. Dit is een vaste kansspelinrichting klasse IV zonder shop ( = een wedkantoor). Volgens de nieuwe convenantregeling dient de aanvrager bij de vergunningsaanvraag een afsprakennota of convenant voor te leggen. Deze wordt afgesloten tussen de aanvrager en de gemeente waar het wedkantoor gevestigd is.

Geen afdoende motivering om te weigeren

De aanvraag van de uitbater voldoet aan alle wettelijke vestigingsvoorwaarden. Zo ligt het wedkantoor op minstens een kilometer van elk ander wedkantoor en niet in de buurt van een onderwijsinstelling, een ziekenhuis of plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht. De uitbater verkreeg daardoor ook al meerdere jaren een vergunning voor het organiseren van kansspelen in zijn shop. Er is dan ook geen afdoende motivering beschikbaar om geen convenant af te sluiten. Het opmaken van een afsprakennota biedt bovendien ook de kans aan de gemeente om aan de uitbater een aantal voorwaarden op te leggen, zoals duidelijke openingstijden, en toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen over bijvoorbeeld de leeftijd van de bezoekers (verboden voor wie jonger is dan 21 jaar), verplichte sensibilisering over gokverslaving … Deze afspraken kunnen door het opmaken van een convenant vervolgens ook gecontroleerd en gehandhaafd worden door de gemeente.

Burgemeester Jan de Keyser: “Gokken is nooit zonder risico. Daarom willen we als gemeente de risico’s van kansspelen terugdringen. Het afsluiten van een convenant biedt ons als lokaal bestuur de mogelijkheid om strikte voorwaarden op te leggen, en deze vervolgens ook te controleren en te handhaven. Liever een streng gereglementeerd wedkantoor dan gokken in de illegaliteit of online, waarop we als lokaal bestuur geen toezicht kunnen uitoefenen.”