Gemeente keurt de definitieve afrekening S-divisie exploitatiejaar 2022 goed

Gepubliceerd op vrijdag 17 mrt 2023 om 09:53 uur

De definitieve afrekening S-divisie exploitatiejaar 2022 van Farys werd goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

De gemeente heeft bij gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 het gebruiksrecht en bijgevolg de exploitatie van de sportinfrastructuur overgedragen aan Farys. Dit houdt in dat Farys voor de gemeente de exploitatie van de sportinfrastructuur binnen een btw-omgeving uitbaat, d.w.z. ticketverkoop aan 6% btw, aankopen voor de exploitatie en investeringen aan 21% met btw-recuperatie.

Op basis van de gevoerde boekhouding vertoont de exploitatierekening 2022 een negatief saldo van 332.846 euro. Het negatief saldo is het verschil tussen de exploitatiekosten (o.a. energie, onderhoud installaties,…) en de exploitatieontvangsten (o.a. uit verhuren sporthal, inkom zwembad) en wordt uit de algemene werkingsmiddelen van de gemeente betaald. Het btw-voordeel dat de gemeente voor 2022 heeft gerealiseerd, bedraagt 69.200 euro. Het btw-voordeel is het gevolg van het voeren van de exploitatie en de investeringen in een btw-omgeving waarbij de te betalen btw verrekend wordt met de ontvangen btw, op voorwaarde dat het saldo van de verschuldigde btw via de btw-aangifte terugbetaald wordt. Over de periode 2008-2022 bedraagt het totale btw-voordeel op die manier 1.579.653 euro; dit vooral door de uitgespaarde btw op de oprichting Ridefort en de renovatiewerken aan het zwembad de Valkaart.