Geen schooltoegang meer via Schooldreef

Gepubliceerd op donderdag 1 sep 2022 om 14:52 uur

Dit najaar starten werken met een grote impact op het verkeer in en rond de Schooldreef.

  • Enerzijds is er het private bouwwerk op de hoek Schooldreef / Kortrijksestraat. Er wordt een deel van de Schooldreef ingenomen als werfzone en er zal vanaf eind september veel werfverkeer aan- en afrijden.
  • Daarnaast starten in de eerste helft van december ook de nutswerken in voorbereiding van de heraanleg van de Schooldreef, waarbij voornamelijk in de voetpadzone gewerkt wordt.

Details over de impact voor de buurt, worden later nog gegeven als de planning definitief is.

Schooltoegang via Marechalstraat

Omdat de Schooldreef een belangrijke toegangspoort is voor de Vrije Basisschool Sint-Pieter (leerlingen 4e tot en met 6e leerjaar), werd in voorbereiding van de start van het schooljaar samen met de school gekeken hoe we de toegang tot de school tijdens de werken kunnen organiseren. Veiligheid voor de kinderen en duidelijkheid over de situatie stonden hierbij voorop.

In overleg werd beslist om de schooltoegang via de Schooldreef vanaf 1 september te sluiten.

  • De leerlingen van het 4e tot en met 6e leerjaar, zullen via de Marechalstraat (toegang middenschool) de school kunnen bereiken. Dit betekent ook dat er meer leerlingen in de Marechalstraat en de Kapellestraat zullen passeren.
  • De rij die normaal vanuit de Schooldreef vertrekt, zal vanaf begin september vanuit de Kortrijksestraat vertrekken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt een parkeerplaats opgeheven in de Kortrijksestraat aanpalend aan deze uitgang (parkeerplaats voor de tandartspraktijk). Hierdoor zal er voor het in- en uitrijdend verkeer beter zicht zijn, waardoor er minder conflictsituaties ontstaan. Er komt een fietsenstalling in de plaats, waar makkelijker door en over gekeken kan worden

Er werd meteen gekozen voor een oplossing die twee schooljaren lang kan blijven. Het is immers voor iedereen duidelijker en vooral veiliger als er niet telkens een aanpassing van de situatie komt. De ouders worden hierover ingelicht door de school zelf.

Andere maatregelen

Bouwondernemer Christiaens is zich er goed van bewust dat hij werkt in een drukke omgeving pal in het handelscentrum, met een school en veel bebouwing. Er wordt hier maximaal rekening mee gehouden, zowel voor de inname van het publiek domein, als voor de organisatie van het werfverkeer.

  • Om het werfverkeer zo veilig mogelijk te organiseren wordt een aparte werfzone ingericht in de Schooldreef.
  • Het werfverkeer verloopt via de lus Kapellestraat – Schooldreef – Kortrijksestraat (in die richting). Hiervoor wordt in de Kapellestraat zone 30 voorzien.
  • Een deel van de parkeerplaatsen in de Kortrijksestraat, aan de kant van de school, wordt omgevormd tot kortparkeerplaatsen. Deze zijn deels bedoeld voor het brengen en ophalen van kinderen naar De Stek (buitenschoolse kinderopvang en kunstonderwijs). Daarnaast ze zijn ook bedoeld als snelle plek voor wie een korte boodschap wil doen (Shop & Go).