Financiële steun voor personen met lage inkomsten

Inhoud

Indien je basisinkomen onvoldoende is om bepaalde kosten te dragen, kan je een aanvraag doen voor een OCMW-tussenkomst. Deze steun is niet wettelijk geregeld (zoals het leefloon), maar elke aanvraag wordt individueel onderzocht. Voor iedere vorm van steun gelden specifieke regels.

Volgende vormen van aanvullende financiële steun zijn mogelijk: tussenkomst in medische en paramedische kosten, tussenkomst in de huishuur, huurwaarborg, tussenkomst in energiekosten, schoolkosten, verwarmingstoelage, steun voor culturele en sportieve activiteiten, tussenkomst voor kosten WZC, tussenkomst in begrafeniskosten ...

Afhankelijk van de soort steunverlening en de situatie moet deze financiële steun al dan niet worden terugbetaald aan het OCMW.

Voorwaarden

Voor personen in een financieel moeilijke situatie

Procedure

  • Neem telefonisch of via mail contact met ons op.
  • Je zal een eerste gesprek hebben met een maatschappelijk werker, die een sociaal en financieel onderzoek uitvoert.
  • Er wordt een sociaal verslag opgemaakt.
  • Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten.
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden van alle gezinsleden.