Sneller en veiliger fietsen tussen Kapellestraat en Faliestraat

Gepubliceerd op woensdag 29 mei 2024 om 10:16 uur

Bewoners uit de Stuivenbergstraat, Faliestraat, Erkegemstraat, Dolagestraat en omgeving kunnen voortaan comfortabel door een groen landschap naar de wijk Nieuwenhove en Oostkamp-centrum fietsen. Via het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse heeft de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de Kapellestraat en de Faliestraat. De buurtbewoners hebben het pad vanavond ingefietst samen met de gemeente Oostkamp, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

Fietsers hebben er een snelle en veilige verbinding bij om vanaf het kanaal Gent-Brugge en de stationsomgeving van Oostkamp naar de brug over de E40 te rijden. Van daaruit kunnen ze verder doorsteken naar het Nieuwenhovebos.  Voor wandelaars vormt het pad een extraatje dat door het landbouw- en natuurgebied leidt en verbindt met het nieuwe wandelpad door de bossen van domein de Cellen.

Erkenning als Trage Weg: Vloedpad

De werkgroep Trage wegen Oostkamp heeft dit pad gedoopt tot het Vloedpad. In de buurt van de Rivierbeek stond vroeger de Vloedhoeve. Aan beide zijden van het pad komt een Trage Wegen-bord met de naam ‘Vloedpad’.

Opening fietsverbindingGeert Stubbe

Vloedbrug over de Rivierbeek gerestaureerd

De nieuwe verbinding loopt door de vallei van de Rivierbeek en kruist de beek via de oude Vloedburg. Die is cruciaal om de Rivierbeek over te steken. Ze werd daarom grondig gereinigd,  het baksteenmetselwerk werd hier en daar hersteld en de brug werd hervoegd.

Het Vloedpad slingert door de percelen van Natuur en Bos en zorgt voor extra natuurbeleving. De VLM stond in voor de nodige grondaankopen. Zo werd een deel van de private toegangsweg naar het kasteeldomein De Cellen aangekocht van diverse eigenaars  om er een openbare weg van te maken.  De gemeente Oostkamp draagt bij in de kosten van de terreinwerken en neemt het beheer van het pad voor haar rekening. De verbinding zal in de nabije toekomst opgenomen worden in het wandel- en fietsnetwerk van Westtoer. Voor de wandelaars voorziet Natuur en Bos een extra wandelpad naar het bos ‘De Cellen’.

Het pad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag, zodat water kan infiltreren. Het heeft een breedte van 2 meter. 

Landinrichtingsplan Nieuwenhove Gruuthuyse

Door de natte winter en de soms hoge waterstanden hebben de werken langer geduurd dan aanvankelijk voorzien. De totale kostprijs voor de aanleg van het Vloedpad en het herstel van de brug is 248.000 euro. Omdat de werken kaderen in het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werden ze voor 70% betaald met subsidies landinrichting van het Vlaams Gewest. De overige 30% werd gefinancierd door de gemeente Oostkamp