Ferm Kinderopvang is kandidaat-overnemer voor kinderopvang Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes in Moerbrugge

Gepubliceerd op vrijdag 31 mrt 2023 om 16 uur

Na intense onderhandelingen van de gemeente Oostkamp met de huidige uitbaatster, het Agentschap Opgroeien en potentiële overnemers is er een kandidaat-overnemer gevonden voor het kinderopvanginitiatief Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes. Ferm Kinderopvang engageert zich om de komende 18 maanden de opvang te organiseren van de kinderen die er momenteel verblijven én van de kinderen die er binnenkort zouden starten. De gemeente Oostkamp springt financieel bij.

Op 19 december 2022 maakte het Agentschap Opgroeien bekend dat de erkenning van het Moerbrugse kinderopvanginitiatief Sneeuwwitje en de Zeven Dwergjes (met 68 opvangplaatsen) wordt ingetrokken. Sindsdien heeft de gemeente Oostkamp samen met de huidige uitbaatster, het Agentschap Opgroeien en potentiële overnemers een intens en hobbelig parcours afgelegd om een oplossing uit te werken. Niet evident, want zowel het beperkende, bindende wetgevend kader als de beperkte subsidiëring vanuit Agentschap Opgroeien zorgt ervoor dat een overname niet evident is.

Mogelijke overname door Ferm Kinderopvang

Intussen is er een kandidaat-overnemer gevonden. Ferm Kinderopvang engageert zich om de komende 18 maanden zo maximaal mogelijk invulling te geven aan de opvangnoden. Dit voor de kinderen die er momenteel verblijven én voor de kinderen waarvoor er al een concreet engagement of contract was om er binnenkort te starten. Wat de mogelijkheden zijn na die 18 maanden, wordt bekeken met de verschillende partners.

Alle betrokken ouders worden door Ferm Kinderopvang geïnformeerd over de toekomstige werking van het opvanginitiatief. Het is nu al duidelijk dat er op elke weekdag opvang zal zijn tussen 7 en 18 uur en normaal gezien zal de opvang ook plaatsvinden op dezelfde locatie. De ouders worden ook bevraagd over hun actuele opvangnoden. Op basis daarvan wordt de puzzel gelegd om voor zoveel mogelijk gezinnen op deze locatie een oplossing aan te bieden.

Ook voor de huidige medewerkers is er goed nieuws. Alle partners streven ernaar om de huidige personeelsleden aan boord te houden bij de nieuwe uitbater.

Als alles verder volgens planning verloopt, neemt Ferm Kinderopvang vanaf 1 juli 2023 de huidige werking over. Afhankelijk van de timing van de beslissing van Agentschap Opgroeien kan deze datum ook vroeger vallen. 

Gemeente doet duit in het zakje

Om deze noodoplossing mogelijk en haalbaar te maken, trekt de gemeente Oostkamp de nodige financiële middelen uit. Dit moet Ferm Kinderopvang in staat stellen om een ‘break-even’ uitbating te realiseren.

De verschillende partijen gaan de komende weken en maanden verder aan de slag om de afspraken te verfijnen, de nodige vergunningen te bekomen en alles juridisch sluitend te maken. Finaal moet de Gemeenteraad ook nog het licht op groen zetten voor de financiële inbreng vanuit de gemeente. 

Burgemeester Jan de Keyser: “Met Ferm Kinderopvang hebben we een vertrouwde, kwaliteitsvolle partner gevonden. Er is heel wat tijd in dit dossier gestoken maar steeds hielden we de focus op een oplossing voor de ouders. We zijn dan ook verheugd over de oplossing die in de maak is en hopen dat hiermee een einde komt aan de slopende onzekerheid voor de betrokken ouders en medewerkers. We doen – als gemeente – een serieuze inspanning maar vinden het verantwoord om de ouders te faciliteren met een kwaliteitsvolle oplossing.“