Veel gestelde vragen: Subsidies en toelagen

  1. Kan ik de aanvraag voor de werkingssubsidie als socio-culturele verenigingen digitaal doen? 

    Digitaal indienen van de subsidieformulier is momenteel niet mogelijk. De aanvraagformulieren zijn weggenomen omdat deze niet overzichtelijk was.

    top
LCP