Veel gestelde vragen: Zelf iets organiseren

  1. Waar kan een vereniging terecht voor het huren van feestmateriaal?

    De gemeente beschikt over een beperkte voorraad verhuurmateriaal. Deze voorraad bestaat uit tribunes, podia, vlaggenmasten, vlaggen, publiciteitsborden, tentoonstellingspanelen, stapelbare stoelen, schraagtafels en nadarafsluiting. Verenigingen kunnen deze voor de organisatie van feesten of activiteiten onder bepaalde voorwaarden in bruikleen of huur krijgen.

    De aanvraag voor het huren van materiaal wordt minstens 1 maand vooraf gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen (AC Beukenpark | Kapellestraat 19 | 8020 Oostkamp).

    Voor praktische afspraken kunt u contact opnemen met de dienst Technische Ondersteuning, t 050 819 800.

    top
LCP