Welzijn

  1. Waar kan ik dienstencheques krijgen? 

    via Sodexo - www.dienstencheques-rva.be |t 02 547 54 95

    top
  2. Waar kan ik PWA-cheques krijgen? 

    Bij de lokale werkwinkel (pwa-dienst), Fonteinstraat 30, t 050 25 25 94 

    top
LCP