Wonen

 1. Waar kan ik terecht met algemene meldingen en klachten? 

  In het digitaal loket vind je formulieren waarmee je op een eenvoudige en snelle manier een melding kan doorgeven: http://www.oostkamp.be/meldingen

  • beschadiging van wegen
  • defect openbare verlichting
  • melding over milieu / afval
  • melding over het openbaar groen
  • melding over verkeerssituaties
  • melding over water / riolering
  top
 2. Waar kan ik terecht met klachten? 

  Elke gebruiker van de Oostkampse dienstverlening heeft recht om een klacht te uiten. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing.

  Deze procedure is dus enkel van kracht om klachten te behandelen over de uitvoering of werking van de gemeentelijke organisatie. Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, beroep, bezwaar, petitie en een beleidsklacht vallen niet onder deze specifieke procedure.

  Door het invullen van dit formulier wordt de klachtenprocedure in gang gezet.

  top
 3. Waar kan ik terecht met vragen over het kadaster en registratiekantoor?

  Dit zijn diensten van de FOD Financiën. Je vindt de contactgegevens op hun website.

  Specifieke vragen over registratie huurcontract? Vind je op website FOD Financiën.

  Specifieke vragen over registratie koop of verkoop? Vind je op website FOD Financiën.

  Specifieke vragen over kadaster? Vind je op website FOD Financiën.

  top
 4. Waar kan ik terecht voor het melden van activiteiten voor De Merel ?

  Verenigingen moeten hun activiteiten voor De Merel melden via het verenigingenloket op de website. Dan worden deze onmiddellijk op hun verenigingenpagina gepbuliceerd en automatisch opgepikt voor publicatie in De Merel.

  Deadline voor ingeven activiteiten voor opname in de volgende Merel: de 10e van de maand vooraf.

  Alleen eenmalige activiteiten of start van een reeks worden opgenomen (dus niet terugkerende activiteiten). De activiteiten moeten ook openstaan voor iedereen (niet beperkt tot leden).

  Heeft u geen login of heeft u vragen hierrond, dan kunt u altijd terecht bij de dienst Communicatie.

  top
 5. Waar vind ik een perslijst?

  De meest recente perslijst van de gemeente Oostkamp vindt u op deze website bij Actueel/Nieuws.

  top
LCP