Speelstraat organiseren

Een speelstraat is een (deel van een) straat die - op vastgelegde uren - wordt afgezet met hekkens en waar kinderen kunnen spelen.

De aanvraag wordt steeds gedaan voor een kalenderjaar en moet ingediend worden minstens 2 maanden voor de eerste speelstraatdag.

Er is een mogelijkheid om gratis (mits waarborg) speelmateriaal te ontlenen bij de dienst Jeugd.

Meer info vindt u hier

LCP