Toelage voor aanleg van een groendak

Vul dit formulier in om de subsidies voor duurzaam waterbeheer aan te vragen voor de aanleg van een groendak.

Het reglement is van kracht sedert 17 september 2020. Enkel de werken/onderdelen met een latere facturatiedatum komen in aanmerking voor de toelage.

Toelagereglement bij verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater bij rioleringswerken en voor maatregelen voor het opvangen, infiltreren en bufferen van hemelwater

LCP