Toelage voor regenwaterput

Vul dit formulier in om de subsidies voor duurzaam waterbeheer aan te vragen voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie/regenwaterput. 

Het reglement is van kracht sedert 17 september 2020. Enkel de werken/onderdelen met een latere facturatiedatum komen in aanmerking voor de toelage.

Toelagereglement bij verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater bij rioleringswerken en voor maatregelen voor het opvangen, infiltreren en bufferen van hemelwater

LCP