Ambulante handel: occasionele verkoop niet-commercieel karakter (in corona-tijden)

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … 

Kijk na onder welke categorie uw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

  1. Verkoop binnen Oostkamp en NIET gekoppeld aan een evenement
    Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis aan huis pannenkoeken verkopen voor de eigen werking.
    De aanvraag doen via onderstaand formulier. De lokale corona-crisiscel (o.l.v. Burgemeester Jan de Keyser) evalueert dan jullie aanvraag.

  2. Verkoop buiten de gemeentegrenzen
    Vraag een verklaring aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 0800 20 555,  reglementen@vlaio.be, www.vlaio.be
LCP