Toelage voor infiltratievoorzieningen

Vul dit formulier in om de subsidies voor duurzaam waterbeheer aan te vragen voor infiltratievoorzieningen.

Aanleg infiltratievoorziening: Wens je professioneel en onafhankelijk advies over welk type infiltratievoorziening en waar je die best plaatst?  – doe hier je aanvraag. Dit advies is gratis voor inwoners van de gemeente Oostkamp.

Het reglement is van kracht sedert 17 september 2020. Enkel de werken/onderdelen met een latere facturatiedatum komen in aanmerking voor de toelage.

Toelagereglement bij verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater bij rioleringswerken en voor maatregelen voor het opvangen, infiltreren en bufferen van hemelwater

LCP