Toelagen voor natuur- en landbouwverenigingen: aanvraagformulier 2020

Hoe werkt het? 

Jij kunt met je vereniging participeren aan het gemeentelijk beleid. Je zorgt zo mee voor een samenleving waarin verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal staan. En je krijgt er extra subsidies voor!

In een aantal subsidiereglementen (voor verenigingen, straatfeesten, flankerend onderwijsbeleid…) voorzien we extra middelen voor initiatieven die mee hun schouders zetten onder de Visie Oostkamp2030. Algemene regel is dat er een referentiebedrag bepaald wordt op basis van vaste criteria in de reglementen. 70% van dit referentiebedrag wordt als basistoelage uitbetaald als er geen extra engagement opgenomen wordt. Elke vereniging kan daarbovenop een engagementstoelage bekomen (max. 40% van het referentiebedrag).

Om hier voor in aanmerking te komen, engageert de vereniging zich op vlak van één of meerdere van de hieronder beschreven criteria. Tegenover elk opgenomen criterium staat 10% engagementstoelage.

Om voor de 10% engagementstoelage in aanmerking te komen, moet de vereniging bij elk gekozen criterium de verplichte actie opnemen én zich engageren voor een tweede actie. Deze tweede actie kan ofwel uit de keuzelijst bij het betreffende criterium komen ofwel een eigen actie zijn die binnen het kader van het criterium past.

De burgemeester licht het principe graag nog eens toe. 

Nuttige links voor de uitvoering van de criteria: 

LCP