Toelage burgerinitiatieven

Wat is een burgerinitiatief

Een burgerinitiatief bestaat uit een groep inwoners van Oostkamp die zich samen willen inzetten voor iets. Als gemeente juichen we dit engagement toe en als het initiatief bijdraagt aan onderstaande doelstellingen, willen we dit ook graag ondersteunen. 

Die doelstellingen zijn: 

  • de leefbaarheid en alle aspecten van het samenleven te bevorderen;
  • het beperken van de CO2-uitstoot;
  • het beperken of zich aanpassen aan de klimaatopwarming;
  • het realiseren van een meer duurzame mobiliteit;

WELKE ONDERSTEUNING VOORZIET DE GEMEENTE

  • Financiële ondersteuning tot max. 1.500 euro/jaar. De grootte van het draagvlak van het initiatief, het aantal betrokkenen en de actie-radius, zullen een invloed hebben op het toegekend budget. Deze financiële ondersteuning kan maximaal 3 jaar na elkaar. Nadien dient het initiatief zelfbedruipend te zijn of kan men als een vereniging budget bij de gemeente aan te vragen.
  • Promotie van activiteiten binnen de mogelijkheden die er zijn in bv. de Merel.

Wanneer indienen

Een aanvraag tot financiële tegemoetkoming voor je burgerinitiatief, kan op elk moment van het jaar.  

Voorwaarden

  • Je bent als burgerinitiatief geen vereniging of straatfeest, want daarvoor zijn er andere subsidieregelingen.
  • Er is geen minimum-aantal leden bepaald, maar de toekenning van subsidie zal afhangen van de breedte en het draagvlak van het project, waarbij het aantal mensen dat zich engageert meespeelt. Met verschillende mensen bedoelen we mensen die wonen op verschillende adressen.
  • Je initiatief beslaat één of meerdere straten, een appartementsgebouw, een buurt, één of meerdere wijken, … in Oostkamp.
  • De leden hebben een gezamenlijke bankrekening of zullen er weldra één openen.
LCP