Kandidaatstelling gemeentelijke raden

Dien je kandidatuur in via dit formulier tegen zondag 20 oktober.

De gemeentelijke dienst onderzoekt de kandidaturen en legt deze voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Begin november ontvang je feedback over je kandidatuur.  

LCP