Toelage voor mobiliteits- en fairtradeacties door scholen en/of ouderraad en voor lokaal flankerend onderwijs

Sla het formulier op, vul het in en stuur het terug met de nodige bewijsstukken/facturen aan Het College van Burgemeester en Schepenen, bij voorkeur via e-mail aan milieu@oostkamp.be. Of via brief naar dienst Milieu, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.

LCP