Zwaluwen: aanvraag toelage nestgelegenheden

De aanvrager  aanvaardt de modaliteiten van het toelagereglement en staat toe dat door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde toezichters op het opgegeven adres het aantal bezette nesten komt controleren. Deze toezichters moeten daarbij toegelaten worden op het erf en eventueel in  niet bewoonde gebouwen (bv. om boerenzwaluwen te tellen in stallingen).

Downloads

LCP