Uittreksel uit het strafregister (vroeger 'bewijs van goed gedrag en zeden')

LCP