Uittreksel uit het strafregister (vroeger 'bewijs van goed gedrag en zeden')

Er bestaan drie types uittreksels uit het strafregister afhankelijk van het doel van het document.

  • model 595: een algemeen document 
  • model 596-1: bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit
  • model 596-2: bestemd voor een activiteit die te maken heeft met minderjarigen: opvoeding, psycho-medische sociale begeleiding, hulpverlening, kinderbescherming, animatie, begeleiding, onderwijs, adoptie, pleeggezin. 
LCP