Oostkamp 2030 - Ruimtelijk luik

De visienota van de experten over het ruimtelijke luik van Oostkamp 2030 wordt aangevuld met reacties en suggesties van overleggen met de Gemeenteraad en OCMW-raad, de ondernemerswereld en de adviesraden. Zij kregen in de loop van januari / februari toelichting over de visienota van de experten en konden hun bekommernissen, ideeën, suggesties geven.

Daarnaast komt er een addendum van de opmerkingen / suggesties van de inwoners.

U kunt uw reactie geven via onderstaand formulier (nog tot 26 maart).

Via De Merel en de gemeentelijke website wordt u ook verder op de hoogte gehouden van de volgende stappen in het hele traject.

LCP