Uittreksels op naam van de aanvrager

Aanvragen van attest laatste wilsbeschikking, inzagerecht van de burger in zijn bevolkingsdossier, inzagerecht van de burger in het rijksregister of een ander document.

LCP