Belasting op verspreiding reclamedrukwerk: aangifteformulier

OPGELET

* 1 aangifte per folder. Verdeel je meerdere soorten folders, dan moet je per soort folder een aangifte doen.

* Is het aangifteformulier niet volledig ingevuld, dan hanteren we het hoogste tarief.

LCP