Attest van gezinssamenstelling

Het attest samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop alle personen staan die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag of op de ingevulde datum.

Vraag attest aan

LCP