Toelage voor een nieuwe onderneming

De gemeente geeft aan elke beginnende ondernemer die zich in Oostkamp vestigt een tussenkomst van 50 euro.

Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming door een natuurlijke persoon komt in aanmerking voor de ondersteuning.

Volgende situaties worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze premie:

  • bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
  • bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
  • de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon

Verplichte bijlage: attest van inschrijving als zelfstandige afgeleverd door een erkend ondernemersloket.

LCP